Overview

Responsibilities:

 • Արտաքին շուկաների, համապատասխան պահանջարկի ուսումնասիրություն և վերլուծություն,
 • Նոր գործընկերների ներգրավում, վաճառքին ուղղված բանակցությունների վարում, պահանջարկի ձևավորմանը և վաճառքի խթանմանը ուղղված աշխատանքների պլանավորում և իրականացում,
 • Ընկերության առկա գործընկերների հետ արտահանման գործընթացների կազմակերպում,
 • Արտահանման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վերահսկում,
 • Արտաքին շուկայում նոր հաճախորդների բազայի և արտաքին վաճառքի համակարգի ձևավորում,
 • Արտաքին շուկայում սպառման ծավալների, գնային քաղաքականության, սպառողների նախասիրությունների վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծությունների իրականացում,
 • Աշխատանքների ընթացքի և արդյունքի վերաբերյալ հաշվետվությունների տրամադրում Տնօրենին:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ արտաքին վաճառքի ոլորտում (նախընտրելի է FMCG սեկտորում),
 • Արտահանումների հետ կապված կարգի/մաքսային ձևակերպումների իմացություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքների վստահ կիրառում (MS Office),
 • Նպատակասլացություն, բանակցություն վարելու զարգացած հմտություններ: