Overview

“Breavis” is looking for a “Communications projects specialist”.

Responsibilities:

 • Ընկերության հաճախորդների ձեռքբերման նպատակով իրականացնել՝ հանդիպումներին ներկայացնել Ընկերությունը, ուսումնասիրել շուկան, գտնել պոտենցիալ հաճախորդներ, հաղորդակցվել այդ Ընկերությունների հետ և այլն։
 • Հաղորդակցական ծրագրերի կառավարում:
 • Մասնակցություն թիմային քննարկումներին և իրականացվող արշավներին, հաղորդակցական գործողությունների համար գաղափարների գեներացում։
 • Ծրագրերի ժամանակացույցի և գործողությունների կազմում և բաշխում։
 • Պատվիրատուների կողմից հետադարձ կապի ապահովում՝ որոշակի պարբերականությամբ ծառայություններից բավարարվածության հարցման իրականացում և արդյունքների ներկայացում։
 • Ընկերության և Ընկերության պատվիրատուների հանրային իրադարձությունների` մամլո ասուլիսների, հետազոտության արդյունքների ներկայացման աջակցում:
 • Օժանդակում Ընկերության և Ընկերության պատվիրատուների արդյունավետ հաղորդակցության կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ աշխատանքների իրականացմանը:
 • Շուկայի և մրցակիցների կողմից իրականացվող քաղաքականության միտումների հետևում և գնային ճկուն քաղաքականության, ծառայությունների փաթեթի ընդլայնման և ճկունության, միջոցառումների կազմակերպման համար առաջարկների մշակում:
 • Կազմակերպվող մարքեթինգային միջոցառումների արդյունավետությունն ու հետագա զարգացման հնարավորությունների կազմակերպում, հետևում և վերլուծում:
 • Ընկերության հաղորդակցության բաժնի այլ աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ հանձնարարված առաջադրանքի կատարում:

Required Qualifications:

 • Բակալավրի որակավորում՝ մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտներում
 • Գրավոր և բանավոր հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:
 • B2B բանակցային/ վաճառքի տեխնիկաների իմացություն և պրակտիկ կիրառում։
 • Համակարգչային գրագիտություն. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Google Docs/Sheets համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն
 • Գերազանց պրեզենտացիաներ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ
 • Ժամանակային խիստ սահմաններում աշխատելու ունակություն, միաժամանակ մի քանի ուղղությամբ աշխատելու հմտություն, ճկունություն
 • Խմբային աշխատանքի ունակություն և պատրաստակամություն, հաղորդակցման և բանակցային գերազանց հմտություններ
 • Բարձր անձնային հատկանիշներ (շփման ունակություն, պատասխանատվության զգացում, ազնվություն, նվիրվածություն, մասնագիտական հետաքրքրվածություն)