Overview

Responsibilities:

Աշխատանքը ենթադրում է

 • Հաղորդակցական ծրագրերի կառավարում՝ օգնելով հաղորդակցական բաժնի ծրագրերի պատասխանատուին,
 • Ծրագրերի ժամանակացույցի և գործողությունների կազմում և բաշխում,
 • Պատվիրատուների կողմից հետադարձ կապի ապահովում՝ որոշակի պարբերականությամբ ծառայություններից բավարարվածության հարցման իրականացում և արդյունքների ներկայացում,
 • Մասնակցություն թիմային քննարկումներին և իրականացվող արշավներին, հաղորդակցական գործողությունների համար գաղափարների գեներացում,
 • Համագործակցություն Հաղորդակցության բաժնի և Ընկերության մյուս մասնագետների հետ` հնարավոր սխալներն ու թերություններն արագ բացահայտելու և շտկելու պատրաստակամությամբ,
 • Աջակցություն ընկերության և ընկերության պատվիրատուների հանրային իրադարձությունների` մամլո ասուլիսների, հետազոտության արդյունքների ներկայացմանը,
 • Օժանդակություն ընկերության և ընկերության պատվիրատուների արդյունավետ հաղորդակցության կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ աշխատանքների իրականացմանը,
 • Շուկայի և մրցակիցների կողմից իրականացվող քաղաքականության միտումների հսկողություն և պարբերաբար գնային ճկուն քաղաքականության առաջարկների մշակում, ծառայությունների փաթեթի ընդլայնման և ճկունության, միջոցառումների կազմակերպման համար:
 • Մարքեթինգային միջոցառումների արդյունավետության ու հետագա զարգացման հնարավորությունների կազմակերպում և վերլուծություն:
 • Ընկերության հաղորդակցության բաժնի աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ցանկացած հանձնարարված առաջադրանքի կատարում:

Required Qualifications:

Մեր թիմին միանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ

 • Բակալավրի որակավորում՝ մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտներում,
 • Գրավոր և բանավոր հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:
 • Համակարգչային գրագիտություն. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն, ինտերնետային մարքեթինգի հնարների տիրապետում:
 • Շնորհանդեսներ պատրաստելու և ներկայացնելու գերազանց հմտություններ,
 • Ծանոթություն սոցիոլոգիական հետազոտությունների, հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունների տեխնիկային և տերմինաբանությանը,
 • Ժամանակային խիստ սահմաններում աշխատելու ունակություն, միաժամանակ մի քանի ուղղությամբ աշխատելու հմտություն, ճկունություն,
 • Խմբային աշխատանքի ունակություն և պատրաստակամություն, հաղորդակցման և բանակցային գերազանց հմտություններ,
 • Բարձր անձնային հատկանիշներ՝ շփման ունակություն, պատասխանատվության զգացում, ազնվություն, նվիրվածություն, մասնագիտական հետաքրքրվածություն: