Overview

Responsibilities:

 

 • Համակարգել, վերահսկել և կառավարել ընկերության անձնակազմի ողջ գործունեությունը և հետևողական լինել վերջիններիս  վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացմանը
 • Հետևել ընկերության աշխատանքային պրոցեսներին՝ ապահովելով առավելագույն արդյունավետություն
 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին և վարել կազմակերպության նամակագրությունը
 • Հարկ եղած դեպքում աջակցել ընկերության այցելուներին և գործընկերներին
 • իրականացնել ընկերությունում առկա թափուր հաստիքների համալրմանն ուղղված աշխատանքներ
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարություններ

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում 
 • Հաղորդակցման և միջանձնային հմտություններ
 • Գերազանց կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Առաջնահերթությունները հստակ դասակարգելու և բազմաֆունկցիոնալ հանձնարարություններ իրականացնելու ունակություն
 • Համակարգչային հմտությունների/Word, Excel/ և հավելվածների գերազանց իմացություն