Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնում է նախագծի պլանավորման և կազմակերպման աշխատանքներ;
 • Նախագծի տվյալները(գծագրերի, տեխնիկական տվյալների միջոցով) տրամադրում է արտադրության բաժնին;
 • Պլանավորում է աշխատանքների կատարման ժամկետները;
 • Հետևում է պրոեկտի իրականացման ընթացքին;
 • Հետևողական է արտադրության աշխատանքների՝ նշված ժամանակահատվածում կատարմանը, աշխատանքների ճիշտ ընթացքին և կազմակերպմանը;
 • Հետևողական է լինում, որպեսզի նախագծի իրականացման ընթացքում խնդիրներ չառաջանան;
 • Նախագծի իրականացման ժամանակ առաջացած խնդիրներին տալիս է լուծումներ՝ համագործակցելով ինժիներական բաժնի հետ;
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է իր պաշտոնից և մասնագիտությունից բխող այլ գործառույթներ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն  ինժիներական կրթություն;
 • Շինարարական ոլորտի աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն;
 • Ադմինիստրատիվ  աշխատանքներ կատարելու փորձ;
 • MS Office ծրագրերի իմացություն;
 • Թիմային աշխատանքի հմտություն;
 • Տվյալների բազայի հետ աշխատանքի հմտություն;
 • Trello ծրագրի իմացություն: