Overview

“Foody” is looking for a “Cook”.

Responsibilities:

 • Խոհանոցի անխափան աշխատանքների կազմակերպում՝ ընկերության կողմից մշակված ստանդարտներին համապատասխան
 • Սննդամթերքի պահպանման նորմերի և ժամկետների վերահսկում
 • Խոհանոցում սանիտարական և անվտանգության նորմերի պահպանում և վերահսկում
 • Խոհանոցից դուրս եկող ուտեստների որակի վերահսկում՝ ըստ ընկերության կողմից մշակված ստանդարտների
 • Ճաշացանկերի ստեղծում, հաշվառում, ստանդարտացում
 • Սեփական խոհարարական ոճ
 • Ժամանակակից խոհանոցային սարքավորումների հետ աշխատանք
 • Մատակարարների հետ կապի հաստատում և ստացված ապրանքի որակի վերահսկում
 • Մենյուի ստեղծման ու վերանայման պրոցեսի մասնակցություն

Required Qualifications:

 • Համապատասխան կրթություն
 • Նվազագույնը 5 տարվա խոհարարի աշխատանքային փորձ
 • Սեփական խոհարարական ոճ
 • Առողջ սննդի նորմերի իմացություն
 • Ստեղծարարություն և նոր ուտեստների ստեղծման ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում, դետալային ուշադրություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն
 • Կամազակերպվածություն, ճկունություն, կողմնորոշվելու ունակություն
 • Տարբեր խոհանոցների տիրապետում