Overview

Արմսվիսբանկ ՓԲ ընկերության Վարկավորման դեպարտամենտի կորպորատիվ վարկավորման բաժնին  անհրաժեշտ է  համապատասխան աշխատանքային փորձով  վարկային վերլուծաբան:

Responsibilities:

 • Վարկավորման բանակցություններին մասնակցություն,
 • Վարկային ռիսկերի գնահատում, այդ թվում ֆինանսական տվյալների վերլուծություն,
 • Վարկի վերլուծության հարցաթերթիկի կազմում և ներկայացում վարկային կոմիտեին,
 • Վարկի վերլուծության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, պահպանում և վարկավորման գործընթացին աջակցելու համար այլ գործառույթների իրականացում,
 • Հաճախորդների հետ հանդիպումների իրականացում և գործարքի պայ­ման­ների և Բանկի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարների քն­նարկում,
 • Գործող հաճախորդների բանկային ծառա­յութ­յունների պահանջների ուսում­նա­­սի­րու­թյուն, բիզնես-խորհրդատվության մատուցում,
 • Նոր բանկային ծառայությունների մշակում, օտարերկրյա և տեղական բան­կերի կող­մից առա­ջարկվող նմանատիպ ծառայությունների ուսումնասիրում,
 • Ծրագրային վարկերի տեղաբաշխման վերահսկողության իրականացում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ Բանկային/ֆինանսական ոլորտում 
 • Կորպորատիվ վարկային հաճախորդների հետ աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • ֆինանսական վերլուծության հիմունքների իմացություն
 • Նախաձեռնող, ճկուն և վճռական
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Arm Soft Bank իմացությունը ցանալի է