Overview

Responsibilities:

Պարտականություններ՝
•    Նոր կորպորատիվ հաճախորդների ակտիվ որոնում;
•    “Սառը զանգերի” իրականացում, հանդիպման պայմանավորվածություն;  
•    Հաշվետվությունների կազմում;
•    տվյալների բազայի վարում;
•    հաճախորդների հետ հարաբերությունների ստեղծում և զարգացում; 
•    բանակցությունների վարում;
•    շնորհանդեսներ և հաճախորդների խորհրդատվություն՝ ՏՏ սպասարկման ծառայությունների վերաբերյալ;
•    ակտիվություն, համառություն, նպատակասլացություն;
•    թիմային աշխատանքի, դրված նպատակներին հասնելու պատրաստականություն;

Required Qualifications:

Պահանջվող որակավորումներ՝
- նոր հաճախորդների որոնում և ներգրավում
- հաղորդակցելու ունակություն

Պահանջվող ունակություններ՝  
•    Անմիջապես վաճառք կատարելու պատրաստականություն;
•    ակտիվություն;
•    հաղորդակցելու ունակություն;
•    ՏՏ ծառայությունների ոլորտում կորպորատիվ վաճառքի աշխատանքային փորձ;
•    Համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու առաջադեմ ունակություն; 
•    Գումար վաստակելու ցանկություն, այլ ոչ թե աշխատավարձի հույսին մնալու; 

About Q-Group

Q-Group is represented by Sis Man LLC. The Company has been working in the market of IT Services for more than 8 years. For more information about the Company, please visit here: http://q-group.am/.