Overview

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Վաճառքի փորձ տվյալ ոլորտում,
  • Անձնական և գործնական հատկանիշների առկայություն   (նպատակասլաց, կազմակերպված,    պատասխանատու),   
  • Հայերեն խոսքի գրագետ տիրապետում,
  • Ճկունություն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Նմանատիպ ոլորտներում աշխատանքային փորձ,
  • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում,
  • Համարարգչային գիտելիքներ՝ Microsoft Office (Excel, Word, etc.),
  • Անձնական մեքենայի առկայությունը պարտադիր է: