Overview

Ministry of High-Tech Industry of the Republic of Armenia is looking for a Ծրագրերի վարչության պետ.

Responsibilities:

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.7-Ղ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում

Required Qualifications:

  1. Բարձրագույն կրթություն
  2. 4+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ 
  3. Հանրային ծառայության 3+ տարվա ստաժ
  4. Որոշումներ կայացնելու և խնդիրների լուծման կարողությու