Overview

VTB Bank CJSC (Armenia) is looking for a Database Administrator.

Responsibilities:

  • Data WareHouse (ETL) համակարգի ադմինիստրավորում (տվյալների լիարժեքության ստուգում, օգտվողների բացում, իրավասությունների տրամադրում),
  • Data WareHouse համակարգում նոր հաշվետվությունների ստացում (PL/SQL reports, տեխ. առաջադրանքների կազմում),
  • Oracle DB ադմինիստրավորում (backup-restore, Stand-by, Streams):

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
  • LSBank, Oracle DB, PL/SQL ծրագրերի իմացություն,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
  • Անալիտիկ մտածելակերպ,
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
  • Թիմային աշխատանք:

 

About VTB Bank CJSC (Armenia)

VTB Bank (Armenia) CJSC is a member of international financial VTB Group since April 2004. Currently Russia VTB Bank OJSC owns 100% of the shares of VTB Bank (Armenia). Now the Bank has a network of 67 branches in Armenia. For more information, please vi