Overview

VTB Bank CJSC (Armenia) is looking for a Դատական գործերի սպասարկման գլխավոր մասնագետ.

Responsibilities:

 • Բանկի շահերի ներկայացում դատարանում/արբիտրաժում, սնանկության գործընթացում, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում,
 • Դիմումների ուսումնասիրում և պատասխանների կազմում,
 • Իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում, հաշվետվություններ կազմում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • MS Office ծրագրի իմացություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Կազմակերպչական հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Փոփոխություններին պատրաստակամություն:

About VTB Bank CJSC (Armenia)

VTB Bank (Armenia) CJSC is a member of international financial VTB Group since April 2004. Currently Russia VTB Bank OJSC owns 100% of the shares of VTB Bank (Armenia). Now the Bank has a network of 67 branches in Armenia. For more information, please vi