Overview

Դեբետորական պարտքերի հավաքագրում
Փորձաշրջան՝ 1 ամիս ժամկետով (փորձաշրջանն իրականացվում է վարձատրությամբ)

Responsibilities:

 • Պարտքերի հավաքագրում
 • Հաճախորդներին դեբետորական պարտքերի վերաբերյալ իրազեկում, պարզաբանում
 • Զանգերի կատարում և ցուցակների կազմում
 • Հաշվետվությունների, քաղվածքների կազմում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական, հաշվապահական, ֆինանսական/
 • Կազմակերպված աշխատելու, արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Միջանձնային շփման ունակություն
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Գրավոր և բանավոր գրագետ, հստակ խոսք, հաղորդակցվելու և բանակցելու գերազանց հմտություններ
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office (հատկապես՝ MS Excel ծրագրով աշխատելու ունակություն)
 • ՀԾ հաշվապահական ծրագրի բազային գիտելիքների տիրապետում (ցանկալի է)
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում