Overview

“Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ” is looking for a “Deputy director for economy”.

Responsibilities:

Կազմակերպել հիվանդանոցի տնտեսական (կառուցապատման, ընթացիկ վերանորոգման) աշխատանքները, և ապահովել ենթակառուցվածքների (էլեկտրականություն, կոյուղի, ջրամատակարում, թթվածնի մատակարարում և այլն) անխափան աշխատանքը

Համակարգել տնտեսական/օժանդակ անձնակազմի գործունեությունը, ապահովել գույքի պատշաճ պահպանման և վերանորոգման գործընթացը

Required Qualifications:

Բարձրագույն կրթություն,

ինժեներական, շինարարական աշխատանքների տիրապետում, վերահսկման ձորձ

կազմակերչական/առաջնորդական հմտություններ,

նախաձեռնման կարողություններ,

համակարգչի տիրապետում

Լեզուների իմացությունը դիտվում է որպես առավելություն