Overview

Responsibilities:

 • Հայտնաբերել սարքերի տեխնիկական խնդիրները,
 • ուսումնասիրել և իրականացնել խնդիրների վերացման նկատմամբ վերահսկողություն,
 • մուտքագրել տվյալները ընկերության ադմինիստրատիվ ինտերֆեյս,
 • մշակել ինչպես մուտքագրված, այնպես էլ առկա տվյալները, խմբագրել և կատարել համապատասխան գործողություններ,
 • պարբերաբար տրամադրել ամփոփ վիճակագրություն,
 • բացված խնդիրները մուտքագրել համապատասխան համակարգ և զեկուցել ընթացիկ խնդիրները

Required Qualifications:

 • Կրթություն ՏՏ ոլորտում
 • Windows օպերացիոն համակարգի լավ իմացություն
 • համակարգչային ցանցի ստեղծման և շահագործման վերաբերյալ բավարար գիտելիքների առկայություն, 
 • համակարգչի բաղադրիչ սարքավորումների և մասերի, վերջիններիս շահագործման նպատակային նշանակության վերաբերյալ ամփոփ գիտելիքներ,
 • միաժամանակ մի քանի ուղություններով աշխատելու ունակություն
 • լարված իրավիճակում աշխատելու կարողություն,
 • կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,
 • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • թիմային աշխատանք:

About Easy Pay LLC

Easy Pay LLC provides payment services. The Company was established in Armenia in 2014. For further information, please, visit: www.easypay.am.