Overview

Responsibilities:

 • Բանկի թվային ուղիների և պրոդուկտների զարգացում, ինտեգրացիաների գծով առաջարկների մշակում, իրականացում և կոորդինացում,
 • Լավագույն թվային պրոդուկտների և լուծումների մշակում՝ հիմնվելով Բանկի ռազմավարության վրա,
 • Բիզնես, ֆունկցիոնալ, ոչ ֆունկցիոնալ և տեխնիկական պահանջների վերլուծություն, ձևակերպում և հստակեցում,
 • Պրոդուկտների ճանապարհային քարտեզի և end-to-end լուծումների մշակում, ակտիվ համագործակցություն նախագծերի իրագործման շրջանակում ներգրավված թիմերի հետ,
 • Շահառուների և նրանց ակնկալիքների կառավարում, նախագծի վերաբերյալ մշտական հաղորդակցության ապահովում,
 • Նախագծերի վերաբերյալ ներկայացումների (presentation) պատրաստում, տնտեսական հիմնավորում, ծախսերի և արդյունքների վերլուծություն,
 • Միջազգային և տեղական փորձի մշտական ուսումնասիրություն, հաճախորդների կարիքների բացահայտում,
 • Համագործակցություն տեղական և միջազգային ընկերությունների հետ հեռահար եղանակով մատուցվող ծառայությունների զարգացման և ընդլայնման ուղղությամբ։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, բիզնեսի կառավարման կամ հարակից այլ ոլորտում,
 • Թվային պրոդուկտների մշակման և նախագծերի կառավարման առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ (բանկային և/կամ ՏՏ ոլորտում),
 • Նախագծերի մշակման և կառավարման հմտություններ,
 • Գործընթացների և տվյալների հոսքերի նկարագրման և մշակման հմտություններ,
 • Թվային պրոդուկտների մարքեթինգային, ֆինանսական և այլ ցուցիչների վերլուծության հմտություններ,
 • FinTech ոլորտի զարգացման թրենդերի վերաբերյալ գիտելիքներ,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետման գերազանց մակարդակ (գրավոր և բանավոր),
 • Ստեղծագործ և հաճախորդների կարիքների ճշգրիտ բացահայտման, լուծումների մշակման հմտություններ,
 • Առաջնահերթությունների տարբերակման հմտություն, միաժամանակ մի քանի նախագծերի վրա աշխատելու կարողություն,
 • Սահմանված վերջնաժամկետների մեջ աշխատելու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն և բանակցային գերազանց հմտություններ,
 • Թվայնացված վճարումների կամ էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում աշխատանքի փորձը ցանկալի է: