Overview

Responsibilities:

 • կառավարել արդեն ձևավորված պետական պարտատոմսերի պորտֆելը և դրանից բխող ռիսկերը,
 • իրականացնել ֆինանսական շուկայի վերլուծություն, տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ,
 • կազմակերպել կազմակերպության կողմից թողարկվող կորպորատիվ պարտատոմսերի տեղաբաշխման գործընթացը,
 • համագործակցել ՀՀ այլ ֆինասական կազմակերպությունների հետ,
 • պատրաստել ԿԲ ներկայացվող հաշվետվություններ ,
 • մեթոդաբանության բաժնի հետ համագործակցելով,
 • կազմել և վարչության քննարկմանը ներկայացնել գանձապետական ծառայության գործունեությանը վերաբերող, ընթացակարգերը, ներքին իրավական ակտերը,
 • ղեկավարել ստորաբաժանման ընթացիկ աշխատանքները,
 • կազմակերպել ստորաբաժանման աշխատանքները արդյունավետ ներդրումային գործունեության իրականացման նպատակով,
 • իրականացնել հսկողություն յուրաքանչյուր աշխատակցի գործունեության և հանձնարարված աշխատանքները ճիշտ և ժամանակին կատարելու նկատմամբ։

Required Qualifications:

 • - Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, որից մեկ տարին՝ ղեկավար պաշտոնում,
 • բարձրագույն կրթությունը ֆինանսական կամ տնտեսագիտական ոլորտում պարտադիր է,
 • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • մեծ պատասխանատվության զգացում աշխատանքի հանդեպ,
 • թիմային աշխատանքի և համագործակցելու գերազանց հմտություններ,
 • բանակցություններ վարելու հմտություններ, 
 • հստակ սահմանված ժամկետներում և միաժամանակ մի քանի աշխատանք կատարելու ունակություն, 
 • համակարգչային ծրագրերի պարտադիր իմացություն (MS Office, ՀԾ-Բանկ),
 • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • միջանձնային հարաբերությունների և շփման գերազանց հմտություններ։

About Fast Credit Capital UCO CJSC

"Fast Credit Capital" Universal Credit Organization Closed Joint-Stock Company was registered and licensed in 2011. The credit organization commits to actively expend its geography and to found branches in each regional center and in all big ci