Overview

Responsibilities:

• Այցելություններ Բանկի գործընկեր կազմակերպություններ, Բանկի պրոդուկտների հայտերի ընդունում, կրոս վաճառքի իրականացում,

• Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների պրեզենտացիաների կազմակերպում և անցկացում, 

• Հեռախոսազանգերի միջոցով նախնական վաճառքների իրականացում,

• Պոտենցիալ հաճախորդների ցանկի պատրաստում, վարում, հաճախորդների ներգրավում,  

• Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,  

• Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,

• Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան

Required Qualifications:

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում առաջադրանքներ կատարելու ունակություն,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն: