Overview

Responsibilities:

 • Անձնական ապահովագրության գծով հայտերի ընդունում,
 • հաճախորդներին մասնագիտական խոհրդատվության տրամադրում` բուժհաստատություն դիմելու, համապատասխան բուժզննում անցնելու և բուժօգնություն ստանալու վերաբերյալ,
 • պատահարներին առնչվող փաստաթղթերի փաթեթի ուսումնասիրություն և մասնագիտական եզրակացության տրամադրում,
 • ապահովագրական հատուցում տրամադրելու կամ մերժելու մասին որոշման ընդունում,
 • բուժհաստատությունների հետ համապատասխան աշխատանքների իրականացում՝ կապված հաճախորդների բուժսպասարկման արդյունավետությունը բարձրացնելու հետ,
 • այլ ընթացիկ հրահանգների կատարում՝ տրված ղեկավարության կողմից:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն / Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտի դիպլոմ/
 • հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք,
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Microsoft Word, Excel/ գերազանց իմացություն,
 • Բժշկական հաստատությունում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք,
 • գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • աշխատանքի ծանրաբեռնվածության պայմաններում և տրված ժամկետներում արագ և ճշգրիտ աշխատելու ունակություն,
 • սթրեսակայունություն: