Overview

“Easy Pay LLC” is looking for a “Դրամարկղային գործառնությունների բաժնի ղեկավար”.

Responsibilities:

 • Կազմակերպել և վերահսկել Դրամարկղային գործառնությունների բաժնի անխափան աշխատանքը
 • Ընկերության տնօրենին և Ֆիանանսական վարչության ղեկավարին ներկայացնել վերահաշվարկի ընթացքում հայտնաբերված հաշվեսխալները
 • Արձանագրված հաշվեսխալի մասով կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ, կազմել զեկուցագրեր և ներկայացնել Ընկերության տնօրենին
 • Կազմակերպել և հետևել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամական միջոցների վերջնական տեսակավորման և փաթեթավորման աշխատանքներին
 • Կազմել ընդհանուր տեղեկագիր օրվա դրամարկղային շրջանառության մասին
 • Կանխիկ դրամական միջոցների և արժեքների հաշվառման գրքում գրանցել  դրամի մուտքերի և ելքերի ընդհանուր գումարները:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթությունը Ֆինանսական, տնտեսագիտական կամ հարակից ոլորտում
 • Տվյալ պաշտոնում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա պարտադիր փորձի առկայություն
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS office)
 • ՀԾ-Հաշվապահ համակարգի ծրագրի իմացություն, ՀԾ-Բանկ 4 համակարգի ծրագրի իմացություն
 • Դրամակղային գործունեությունը կարգավորող օրենքի իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, իսկ ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն
 • Ժամանակի կառավարման և ժամկետները պահպանելու ունակություն
 • Թիմի ստեղծման և կառավարման հմտություններ
 • ·Միջանձնային փոխհարաբերություններ հաստատելու կարողություն։

About Easy Pay LLC

Easy Pay LLC provides payment services. The Company was established in Armenia in 2014. For further information, please, visit: www.easypay.am.