Overview

Responsibilities:

  • Էներգետիկ ծառայության սպասարկման տեղամասի պետից ստանալ անհրաժեշտ նյութական արժեքները
  • Ընկերության գործունեության ողջ տարածքում իրականացնել էլեկտրականության մոնտաժային աշխատանքներ
  • Իրականացնել էլեկտրական սարքավորումների նորոգում, տեղադրում, լուսավորության ստանդարտացում, կարգավորում
  • Կատարել ղեկավարության կողմից հանձնարարվող նմանատիպ այլ աշխատանքներ

Required Qualifications:

  • Աշխատանքը պահանջում է ունենալ միջին մասնագիտական կրթություն
  • Նմանատիպ աշխատանքի առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ