Overview

Responsibilities:

 1.  Կատարել մասնաճյուղերից և այլ վաճառքի կետերից ստացված վարկային փաթեթի վերլուծություն համաձայն ներքին կանոնակարգերի և վարկավորման որոշման կայացում տրված լիազորությունների սահմաններում
 2. Վարել կազմակերպության մերժված վարկերի տեղեկատվական բազան
 3. Թարմացնել ''Հայկական Ծրագրեր'' -ում և ընկերության այլ տեղեկատվական բազաներում վարվող սև ցուցակը համաձայն ԿԲ-ից ուղարկված ծանուցումների՝  ''Սնանկության մասին'' ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի ''գ'' կետի
 4. Վարկավորման գործընթացի ընթացիկ ռիսկերի բացահայտում և վերջիններիս համապատասխան/համարժեք գնահատում և համապատասխան կարգերի թարմացում
 5. Վարել աշխատանքներ սահմանված չափանիշներով վարկերի ավտոմատ հաստատման ուղղությամբ
 6. Կատարել ժամկետանց վարկային պորտֆելի վերլուծություն և տալ առաջարկություններ այն ''առողջացնելու'' ուղղությամբ

Required Qualifications:

 1. ՀՀ օրենքների՝ Վարկային կազմակերպությունների մասին, Կենտրոնական բանկի մասին, Բանկերի մասին, իմացություն
 2. Excel ծրագրի իմացություն

 3. ՀԾ-Բանկի իմացություն (ցանկալի)

 4. Ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ (ցանկալի)

 5. Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն

 6. Արագ որոշումներ կայացնելու ունակություն