Overview

Responsibilities:

  • Նոր նախատեսվող կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքների նախագծային և մոնտաժային աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում
  • Պլանային աշխատանքների իրականացում
  • Սպասարկման ընթացիկ աշխատանքների իրականացում
  • Հին ենթակառուցվածքների նորոգում և արդիականացում
  • Ընկերությունից դուրս ենթակառուցվածքների համար պատասխանատու օղակների հետ համագործակցություն և կապի ապահովում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի ոլորտում
  • Համապատասխան աշխատանքային փորձը պարտադիր է, ղեկավար պաշտոնում փորձը՝ ցանկալի
  • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
  • Ինժեներական գծագրեր գծելու և կարդալու հմտություններ
  • Ոլորտի անվտանգության կանոնների և նորմերի գերազանց իմացություն

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.