Overview

Art Lunch is looking for a Էներգետիկ.

Responsibilities:

 • Կազմակերպում է էներգասարքավորումների և էներգահամակարգի տեխնիկապես ճիշտ շահագործումը, վերանորոգումը, էներգառեսուրսներով անխափան աշխատանքը   
 • Ղեկավարում է  էներգետիկ սարքավորումների և էներգացանցերի վերանորոգման ժամանակացույցերի մշակումը
 • Վերահսկում է էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ ծախսումը, խնայողության ռեժիմի հետևողական ապահովումը
 • Հսկողություն է իրականացնում աշխատանքի պաշտպանության և տեխնիկայի անվտանգության կանոնների, էներգասարքավորումների շահագործման կանոնակարգերի   պահպանման նկատմամբ,
 • Կազմակերպում է էներգասարքավորումների պահպանումը և հաշվառումը
 • Ապահովում է գործող էլեկտրասարքերի, արտադրական և օժանդակ սարքավորումների շահագործման կազմակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակումը և պահպանումը,
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է պայմանագրով սահմանված աշխատանքային գործառույթների հետ անմիջականորեն կապված այլ գործառույթներ, որոնք համապատասխանում են իր մասնագիտությանը կամ պաշտոնին

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Էլեկտրաանվտանգության 5-րգ կարգի վկայական
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում