Overview

Responsibilities:

 • Էլեկտրական, ջերմային, ջրային, գազային էներգամատակարարման համակարգերի, օդափոխության և վերելակային տնտեսության սպասարկման կազմակերպում
 • Անհրաժեշտության դեպքում նոր կոմունիկացիոն համակարգերի նախագծում
 • Անհրաժեշտ նյութածախսի հաշվարկ
 • Էներգամատակարարման համակարգերի մոնտաժման պլանավորում, աշխատանքի կազմակերպում
 • Վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների ծախսումների օպտիմալացում
 • Էներգամատակարարման կայանների շահագործման անվտանգության կանոնների, հրահանգավորումների սահմանում
 • Արտադրական կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքները սպասարկող քաղաքային կառույցների հետ համագործակցության և կապի ապահովում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի կամ հարակից ոլորտում
 • Բարձր մակարդակի գիտելիքներ ֆիզիկայի, էլեկտրաէներգիայի և այլ տեսակի էներգիաների փոխանցման ոլորտում
 • Համապատասխան աշխատանքային փորձը պարտադիր է, ղեկավար պաշտոնում փորձը՝ ցանկալի
 • Հայերենի, ռուսերենի լավ իմացություն
 • Ինժեներական գծագրեր գծելու և կարդալու հմտություններ
 • Ոլորտի անվտանգության կանոնների և նորմերի գերազանց իմացություն
 • Կառավարչական հմտություններ
 • Որոշում կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.