Overview

Responsibilities:

 • Նախագծերի կազմում
 • Ծավալաթերթերի կազմում
 • Շին. աշխատանքների ժամանակ առաջացած նախագծային թերությունների և խնդիրների վերացում
 • Նախահաշիվների և կատարողականների համեմատականների վերլուծություն
 • Հեղինակային հսկողության իրականացում
 • Կատարողական գծագրերի կազմում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում
 • Աշխատանքային փորձ նախագծման ոլորտում
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (AutoCAD, MS Excel)
 • СНиП-երի լավ իմացություն
 • Գրագիտություն և ուշադրության բարձր աստիճան
 • Նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու պատրաստակամություն
 • Ռուսերենի լավ իմացություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.