Overview

Yerevan Chocolate Company CJSC is looking for a Export Assistant.

Responsibilities:

  • Օժանդակել արտահանման գործընթացի կազմակերպմանը
  • Կազմակերպել և վերահսկել  անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը
  • Փաստաթղթերի ապահովման հետ կապված կատարել գործարքից բխող անհրաժեշտ գործողություններ
  • Կատարել պաշտոնից բխող և անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված գործառույթները

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն  
  • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն
  • Տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և փոխանցման եղանակների տիրապետում
  • Պարտադիր՝  համակարգչային ծրագրերի իմացություն (Microsoft Օffice), 1C ծրագրի իմացությունը ցանկալի է։