Overview

Responsibilities:

 • Հաշվապահական տվյալների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, արդյունքների և դիտարկումների համակարգված, մատչելի, գրագետ ներկայացում
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն
 • Վերլուծության արդյունքների հիման վրա համապատասխան հաշվարկների իրականացում
 • Պահեստային ապրանքների գույքագրում և ստացված տվյալների ամփոփում
 • Ֆինանսական վերլուծություններին առնչվող այլ գործունեության իրականացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ (ցանկալի է` ՀոՌեԿա ոլորտում)
 • Համակարգչային գիտելիքներ, MS Office ծրագրի գերազանց իմացություն
 • Հաշվապահական ծրագրերի իմացություն (IIKO ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)
 • Վերլուծական մտածողություն, պատասխանատվության զգացում, պատրաստակամություն
 • Արագաշարժություն, ուշադրության առկայություն, բարձր կատարողականություն

About MBG Group LLC

MBG Group LLC is a holding company for restaurants brands.