Overview

“FINCA UCO CJSC” is looking for a “Financial and Managerial Reporting Department Leading Specialist”.

Responsibilities:

 • ՀՀ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների պատրաստում և ուղարկում,
 • ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների համապատասխանության ապահովում օրենսդրական և կանոնակարգային պահանջներին,
 • Համաձայն ՖՀՄՍ-ի պահանջների ամսական, եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Կազմակերպության ղեկավար անձնակազմի ներքին օգտագործման օրական, ամսական և եռամսյակային ներքին հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Այլ արտաքին միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների համար հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Արտաքին և ներքին այլ տեղեկատվության պատրաստում,
 • Հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապակցված այլ հանձնարարականների իրականացում։

Required Qualifications:

 • Տնտեսագիտական, ֆինանսական, հաշվապահական կամ մաթեմատիկական բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների և ստանդարտների և հաշվապահական գործընթացների ինչպես նաև Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • Համակարգչային MS Office Word, Excel և PowerPoint-ի իմացություն,
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների լուծման կարողություն,
 • Վերլուծականհմտություններ և ճշտապահություն,
 • Աշխատանքի որակի ապահովում,
 • Լարված իրավիճակներում և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
 • Մարտահրավերների հաղթահարում, հաստատակամություն և դժվարությունները հաղթահարելու կամք, ինքնագնահատականի բավարար մակարդակ, արդարացված ռիսկի դիմում նպատակներն ավարտին հասցնելու համար,
 • Անկախ և կազմակերպված աշխատելու ուժեղ կարողություն, վճռականություն,
 • Արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն։

About FINCA UCO CJSC

FINCA CJSC is a universal credit organization, operating in Armenia for more than 15 years. With headquarters in Washington, DC, FINCA reaches over 1,8 million clients through its 23 subsidiaries in Africa, Eurasia, the Middle East and South Asia, and La