Overview

Սովռանո ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Ֆինանսական բաժնի օգնականի թափուր պաշտոնը համալրելու նպատակով:

Responsibilities:

-Օժանդակել ֆինանսական բաժնի ընթացիկ աշխատանքներին 
-Ապահովել ֆինանսական բաժնի փաստաթղթավորումը և գործավարությունը 
-ՀԾ-ով բանկային քաղվածքների ձևակերպում 
-Հաշիվ-ապրանքագրերի մուտքագրում ՀԾ 
-Կրեդիտորական պարտքերի վերահսկում 
-Ինֆորմացիայի հավաքագրում, ցանկացած պահի՝ հավաքագրած 
-ինֆորմացիայի հիման վրա հաշվետվությունների տրամադրում 

Required Qualifications:

 

-Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է՝ տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական) 
-Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office-ի, մասնավորապես՝ Excel ծրագրի լավ իմացություն) 
-Համակարգչային գրագիտություն և էլեկտրոնային դիմումների հետ աշխատելու փորձ 
-Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու և թիմային աշխատանքը կազմակերպելու ունակություններ 
-Սեղմ ժամկետներում աշխատելու, կազմակերպելու և որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատելու ունակություն