Overview

« X-Group » – ը  աշխատանքի է հրավիրվում փորձառու Ֆինանսական տնօրենի:

Responsibilities:

 • Վերլուծել առանձին ստորաբաժանումների շահութաբերություն
 • Տալ մասնագիտական խորհրդատվություն ֆինանսական ցուցանիշների բարելավման նպատակով
 • Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի մշակում
 • Ֆինանսական հոսքերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին և պատշաճ կատարում
 • Դրամական հոսքերի, կապիտալի և գործառնական ծախսերի վերահսկում
 • Աշխատանք բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ
 • Եկամուտների և ծախսերի վերլուծության ապահովում
 • Իրականացնել հաշվապահական բաժնի փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում և վարում
 • Մշակել և իրականացնել ներքին ֆինանսական վերահսկողություն և ընթացակարգեր
 • Համակարգել աուդիտի անցկացման ամենամյա միջոցառումները
 • Մասնակցել բոնուսների և աշխատավարձերի համակարգի մշակմանն ու հաջորդիվ իրականացմանը
 • Ղեկավարել հարկային հաշվետվությունների պատրաստման և հանձնման գործընթացը
 • Ղեկավարել ֆինասական և հաշվապահական ստորաբաժանումները

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ տնտեսագիտական ոլորտում
 • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում
 • MS Office –ի և հաշվապահական 1C 7.7, 8.3 ծրագրերի իմացություն
 • Հարկային օրենսդության և ՖՀՄՍ գերազանց իմացություն
 • Ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն
 • Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու հմտություն
 • Բյուջետավորման, ֆինանսական պլանավորման հմտություն
 • Վերլուծական և կազմակերպչական հմտություններ
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ, սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • Շփման, խնդիրների լուծման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություներ
 • Թիմում աշխատելու և կազմակերպչական լավ հմտություններ