Overview

Responsibilities:

 • Մասնաճյուղերի գործարքների, դրամարկղի մուտքերի, ինկասացիաների ամենօրյա ստուգում, հաստատում
 • Խնդրահարույց գործարքների կարգավորում, ձևակերպումների կատարում
 • Հաճախորդ-բանկ համակարգով վճարման հանձնարարականների մշակում, ուղարկում բանկ
 • Վարձակալական պայմանագրերով սահամանված վարձավճարների ձևակերպում և փոխանցումների կատարում Ինտերնետ-բանկ համակարգով
 • Բանկային քաղվածքների անցկացում ՀԾ 4 ծրագիր
 • Իր իրավասությունների շրջանակներում այլ համապատասխան գործողությունների իրականացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ որպես ֆինանսիստ-հաշվապահ ֆինանսաբանկային ոլորտում
 • ՀՀ հարկային օերսդրության և հաշվապահական ստանդարտների իմացություն
 • Համակարգչային հմտությունների տիրապետում, ՀԾ  ծրագրի իմացություն
 • MS Exsel ծրագրերի գերազանց իմացություն
 • Պատասխանատու, կարգապահ, թիմում աշխատելու ունակություն, սեղմ ժամկետներում աշխատանքը ավարտելու հմտություններ
 • Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

About Easy Pay LLC

Easy Pay LLC provides payment services. The Company was established in Armenia in 2014. For further information, please, visit: www.easypay.am.