Overview

Responsibilities:

 • Ընկերության ֆինանսա-հաշվապահական գործունեության վարում,
 • Բյուջետային պլանավորում և վերահսկողություն,
 • Գործընկերների դեբիտորական և կրեդիտորական շարժի վարում,
 • Համապատասխան հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպում,
 • Համապատասխան վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում,
 • Հասույթի և ծախսերի վերահսկում,
 • Բանկային հաշիվների շարժի վերահսկում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ առաջադրանքների կատարում։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ հարակից ոլորտում,
 • Առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ՝  ցանկալի է արտադրության ոլորտում, 
 • MS Excel, ՀԾ և 1C ծրագրերի գերազանց իմացություն,
 • E-invocing համակարգչային հավելվածի տիրապետում,
 • Հաշվապահական հաշվառման և հարկային օրենսդրության իմացություն,
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն։