Overview

Արտ Լանչ ընկերությունը փնտրում է պատասխանատու և բանիմաց ֆինանսիստի, ով կիրականացնի ֆինանասկան վերլուծություններ և կկազմի ֆինանսական հաշվետվություններ՝ Ֆինանսական տնօրենի անմիջական վերահսկողությամբ:

Responsibilities:

• Ամսական, եռամսյակային, տարեկան հաշվետվությունների կազմում
• Եկամուտների և ծախսերի պլանավորում
• Դրամարկղի շարժի վերահսկում
• Ինքնարժեքի հաշվառման վերահսկողություն
• Հասույթի և ծախսերի վերահսկում
• Հանդես գալ ստորաբաժանման աշխատանքների բարելավման և արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, ներկայացնել առաջարկություններ` ուղղված ինքնարժեքի հաշվառման համակարգի ավտոմատացմանն ու կատարելագործմանը
• Իրականացնել անմիջական գծային ղեկավարի կողմից տրված այլ լիազորություններ, հանձնարարականներ, պարտականություններ: 
• Ֆինանսական այլ գործառույթներ 

Required Qualifications:

• Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ հարակից ոլորտում 
• 1C, ,E-invoice ծրագրերի իմացություն, MS office
• Անալիտիկ մտածողություն, բարդ իրավիճակներում արագ և հիմնավորված լուծումներ գտնելու և գործելու հմտություն,
• Կազմակերպչական հմտություններ և կենտրոնացված ուշադրություն` նույնիսկ մանրուքների նկատմամբ.
• Վերլուծական մտածելակերպ
• Ծանրաբեռնված, լարված պայմաններում ուշադիր և զգոն աշխատելու, արագ կողմնորոշվելու ունակություն
• Ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողություն
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ և բարձր պատասխանատվություն