Overview

Responsibilities:

 1. Կազմակերպության ծախսերի հաշվառում,
 2. Կազմակերպության բյուջեի պատրաստում և ներկայացում ղեկավարությանը,
 3. Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում,
 4. Փաստաթղթերի ճշգրիտ ձևակերպում և պահպանում,
 5. Դրամարկղային գործարքների վերահսկում,
 6. Բանկային փոխանցումների իրականացում,
 7. Աշխատավարձի հաշվարկ և փոխանցում,
 8. Պարտքերի վերահսկում,ստուգում,ճշգրտում,
 9. Ֆինանսական վերլուծությունների իրականացում։ 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական ոլորտում,
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն /ՀԾ , MS Excel ,1C /
 • Փորձի առկայություն ֆինանսական և հաշվապահական որորտում,
 • Ռուսերեն լեզվի իմացություն,
 • Շփման լավ հմտություններ,
 • Վերլուծական մտածողությամբ անձնավորություն,
 • Թիմում աշխատելու հմտություն,
 • Սթրեսակայուն և հավասարակշռված անձնավորություն։