Overview

K-Telecom CJSC (Viva-MTS) is looking for a FMC On-Site Support Engineer.

Responsibilities:

 • Ապահովել ֆիքսված և VoIP կապի բաժանորդների համար 2-րդ մակարդակի (տեղանքում) պատշաճ տեխնիկական սպասարկում, 
 • Ապահովել ցանցային տարրերի համապատասխան կոնֆիգուրացումը, ինչպիսիք են՝ անլար սարքավորումների, փոխարկիչների, հիմնական երթուղիչների տեխնիկական սպասարկումը,
 • Պարբերաբար վերլուծել մոնիթորինգի արդյունքները և առաջարկել կիրառելու համապատասխան նախնական գործողություններ` ցանցային համակարգերի հուսալի աշխատանքն ու ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործումն ապահովելու համար,
 • Կատարել սարքավորումների պահեստավորման աշխատանքներ,
 • Մասնակցել սարքավորումների վերականգնման և գնման պլանավորման աշխատանքներին,
 • Կազմել ցանցային սարքավորումների կոնֆիգուրացման /պահեստավորման ժամանակացույց և ապահովել վերջինիս իրագործումը,
 • Պլանավորել վերականգնման գործընթացը և պարբերաբար ստուգել այն,
 • Կազմել ցանցային տարրերի ինտեգրացման փաստաթղթերը,
 • Թարմացնել և ամփոփել փաստաթղթերում ցանցային համակարգերի փոփոխությունները,
 • Ապահովել գործառնական և ցանցային համակարգերի անվտանգությունը:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում,
 • Ցանցային ինժեների կամ համակարգային ադմինիստրատորի 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Ցանցային համակառույցների, համակարգերի (LAN, WAN ) լավ իմացություն,
 • Սարքավորումների երկրորդ մակարդակի կոնֆիգուրացման իմացություն,
 • Windows և Unix համակարգերի իմացություն,
 • Անլար սարքավորումների իմացություն և դրանց տեղադրման հմտություններ,
 • IP ցանցային տարրերի և դրանց տոպոլոգիայի իմացություն,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
 • Սեղմ ժամկետներում մի քանի առաջադրանքների կազմակերպման և իրագործման ունակություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման, խնդիրների կարգավորման, աշխատանքների պլանավորման և հաշվետվությունների կազմման հմտություններ,
 • Հարմարվողականություն/ճկունություն:

 

Վիվա-ՄՏՍ-ը երաշխավորում է դիմորդների ընտրության արդար և թափանցիկ գործընթացն առանց որևէ տարիքային, ռասայական, գենդերային խտրականության՝ անկախ ֆիզիկական կարողությունների սահմանափակումից կամ սոցիալ-քաղաքական դիրքորոշումից:

About K-Telecom CJSC (Viva-MTS)

VivaCell-MTS (K-Telecom CJSC) provides mobile coverage in 2G/ 3.75G/ 4G networks offering a wide range of voice and data services all across Armenia since 2005.