Overview

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • 1C ծրագրի իմացություն
  • Լեզուներ - հայերեն, ռուսերեն (ցանկալի)
  • Լարված իրավիճակների կառավարման հմտություններ,
  • Հաղորդակցման և ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ,
  • Աշխատանքային փորձ :