Overview

Responsibilities:

 • Վճարացուցակների պատրաստում
 • Վճարման հանձնարարականների պատրաստում, բանկային փոխանցումների կատարում
 • Բանկային մուտքերի ձևակերպում ՀԾ համակարգում
 • Աջակցություն ակրեդիտիվների և այլ վճարային գործիքների թողարկմանը
 • Վարկերի, ակրեդիտիվների մարման գրաֆիկների պատրաստում, ռեգիստրի վարում
 • Բանկերի կողմից առաջարկվող պայմաննների (փոխարժեք, միջնորդավճարներ և այլն) բանակցում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական, ֆինանսական, հաշվապահական),
 •  ՀԾ հաշվապահական ծրագրերի իմացություն,
 • MS Office ծրագրերի (Word, Excel, PowerPoint) լավ իմացություն, այլ ծրագրեր սովորելու/օգտագործելու կարողություն:
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Վերլուծական, կազմակերպչական հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Լարված իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

 

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.