Overview

Responsibilities:

 1. Կազմակերպել խաղողի մթերումն ու վերամշակումը,
 2. Արտադրամասը և տարաները նախապատրաստել խաղողի մթերման համար` հսկելով թիմի աշխատանքները,
 3. Կազմակերպել խաղողի մթերման գործընթացը և նմուշառումը, չանչազատումն ու ջարդումը,
 4. Վարել խմորման գործընթացը,
 5. Հետևել խմորման պահամաններում անհրաժեշտ ջերմաստիճանային ռեժիմի պահպանմանը,
 6. Մշակել, խնամել և հնացնել գինենյութը,
 7. Հետևել մառանի ջերմաստիճանային և խոնավության ռեժիմներին,
 8. Սահմանված պարբերականությամբ կատարել գինենյութերի լրալցումներ,
 9. Յուրաքանչյուր գործողությունից հետո կատարել օգտագործված արտադրամիջոցների մաքրում և ախտահանում,
 10. Մասնակցել գինիների տարեկան ասամբլյաժների ձևավորմանը և իրականացմանը,
 11. Կատարել շշալցման ենթակա գինիների տեխնոլոգիական բոլոր պահանջները,
 12. Պատրաստված գինին ներկայացնել լաբորատոր անալիզի, որից հետո  հանձնել շշալցման։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Ժամանակակից գինեգործության ոլորտում աշխատանքային փորձ
 • Գինիների պատրաստման հիմունքների և առանձնահատկությունների իմացություն
 • Անգլերենի իմացություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն