Overview

“New Horizon” is looking for a “Գլխավոր հաշվապահ”.

Responsibilities:

– Իրականացնել հաշվապահական հաշվառում
– Ներմուծման գործարքների ստուգում
– Պահեստի ապրանքների մուտքերի և ելքերի ստուգում
– Հաշվետվությունների կազմում, հաշվարկային փաստաթղթերի կազմում և դուրս գրում
– Ընթացիկ դրամական հոսքերի վերահսկողություն
– Ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում                                                                                                            – Հարկային խորհրդատվության մատուցում

 

Required Qualifications:

-Հարկային օրենսդրության և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն
-Հաշվապահի պաշտոնում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ ԱԱՀ-ով աշխատող  կազմակերպությունում
-ՀԾ Հաշվապահ-7 ծրագրի իմացություն 
-Excel-ով աշխատելու իմացություն
-Վերլուծական մտածողություն 
-Պատասխանատվության բարձր զգացում 
-Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն