Overview

Responsibilities:

Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում

Հարկային հաշվարկ / հաշվետվությունների նախապատրաստում

Գործընկերների հետ փախադարձ հաշվարկներ

Required Qualifications:

Աշխատանքային փորձը պարտադիր է: