Overview

Responsibilities:

 • Հաշվապահական հաշվառման բաժնի աշխատանքի վերահսկողություն՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթավորումն ու հաշվապահական հաշվառման ծրագրում գործարքների գրանցումը, 
 • ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների պատրաստում, 
 • Հարկային, վիճակագրական և ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող այլ հաշվետվությունների կազմում, 
 • Բանկային գործառնությունների իրականացում և վերահսկում, 
 • Բյուջեի կազմում, վերլուծություն, ծախսերի/եկամուտների նախահաշվի և դրանց կատարողականների պատրաստում և վերահսկում, 
 • Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման վերահսկում, 
 • Հարկային ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի փոփոխությունների, նախագծերի ուսումնասիրում, 
 • Սահմանված լիազորությունների սահմաններում վճարային և հաշվարկային փաստաթղթերի հաստատում։

Required Qualifications:

 • Առնվազն 5 և ավելի տարվա աշխատանքային փորձ որպես գլխ.հաշվապահ կամ գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն 
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության իմացություն
 • Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների և ֆինանսական հաշվետվությունների կազման հմտություններ
 • Ղեկավարման փորձ առնվազն 5 տարի , 5 և ավել ենթակայության տակ առկա աշխատակիցներ ունեցող աշխատակազմում
 • Բակալավրի աստիճան հաշ.հաշվառման, Ֆինանսական կամ տնտեսագիտական ոլորտներում
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից նվազագույնը 3 տարին գլխավոր հաշվապահի հաստիքում
 • ՀԾ հաշվապահ և ՀԾ Ձեռնարկություն հաշվապահական փաթեթների իմացություն
 • Excel ծրագրի գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի աշխատանքային մակարդակի իմացություն 
 • ACCA հաշվապահական որակավորման համապատասխան աստիճանի առկայությունը համարվում է առավելություն