Overview

Responsibilities:

 • ՀԾ ծրագրով ստանալ գնման հայտերը
 • Ստուգել հայտերի անվանումն ու կոդավորումները
 • Իրականացնել նախնական գնահարցում
 • Հաստատված հայտերի համար ստեղծել պատվեր մատակարարին
 • Կապող օղակ լինել մատակարարի և գնման պահանջագրեր ներկայացնողների միջև
 • Մասնակցել բանակցությունների գործընթացին
 • Հետևել, որպեսզի նյութական արժեքները ստացվեն ճիշտ ժամանակին և պահանջագրին համապատասխան
 • Կատարել գնահարցումներ առնվազն 3 մատակարարներից և ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություններ
 • Պատասխանատու լինել գնումների գործընթացի բոլոր փուլերի համար և վերահսկել, որպեսզի գնման հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթերը (հաշիվ-ապրանքագրեր և նման այլ փաստաթղթեր) լինեն ժամանակին
 • Վերլուծել պատվերների վերջնաժամկետները և պատվերները դասակարգել ըստ ժամկետայնության
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարել պայմանագրով սահմանված աշխատանքային գործառույթների հետ անմիջականորեն կապված այլ գործառույթներ, որոնք համապատասխանում են իր մասնագիտությանը կամ պաշտոնին
 • Ներկայացնել շաբաթական հաշվետվություն գնման հայտերի կարգավիճակի և կատարված գնումների վերաբերյալ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Պլանավորման ունակություն
 • ՀԾ ծրագրի իմացությունը ցանկալի է
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն
 • Բանակցելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն