Overview

Responsibilities:

 • Իրականանցում է կազմակերպության անհրաժեշտ ապրանքների և ծառայությունների գնում
 • Հարաբերություններ է հաստատում և կապ պահպանում ընտրված միջազգային և տեղական մատակարարների հետ
 • Իրականացնում է մատակարարների գնահատում և ընտրություն
 • Կապող օղակ է հանդիսանում մատակարարների, արտադրողների, ընկերության համապատասխան բաժինների միջև
 • Հետևում և վերահսկում է գնումների ընթացքին
 • Վարում է գնումներին առնչվող տվյալների էլեկտրոնային և փաստաթղթային բազա (գնման հայտեր, մատակարարների ընտրության գործընթացին առնչվող փաստաթղթեր, ինչպես նաև մրցույթային փաստաթղթեր) 
 • Բանակցություններ է վարում տեղական մատակարարների հետ կնքվելիք պայմանագրերի դրույթների շուրջ և վերջիններիս հետ կնքում պայմանագրեր 
 • Հետևում է պայմանագրերի և պայմանավորվածությունների պահպանմանը
 • Իրականացնում է դուրս գրված գույքի վաճառքը կազմակերպությունից

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Պլանավորման ունակություն
 • Որոշակի ֆինանսական վերլուծություն կատարելու ունակություն
 • Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն
 • Բանակցելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն