Overview

ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ is looking for a Գործադիր տնօրենի տեղակալ.

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական, հաշվապահական կամ այլ հարակից ոլորտում,
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 1-ը` ղեկավար պաշտոնում,
 • համակարգչային գերազանց հմտություններ, «LS Bank» համակարգի իմացություն,
 • IFRS (ՖՀՄՍ)-ի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • համակարգման և ղեկավարման հմտություններ,
 • վարկավորման գործընթացի տիրապետում,
 • վարկային ռիսկի մեխանիզմների իմացություն,
 • վարկային պորտֆելի կառավարում,
 • վերլուծելու ունակություն,
 • նպատակաուղղվածություն,
 • ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, կազմակերպչական և լավ զարգացած բանավոր ու գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • միևնույն ժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • տիրապետում մասնագիտական էթիկայի նորմերին։