Overview

Responsibilities:

 • Ընկերության մտից և ելից փաստաթղթերի ստուգում, գրանցում, շարժի ապահովում և առաքում, 
 • Գրանցամատյանների վարում ,
 • Ընդունել, գրանցել փաստաթղթերը, ապահովել ստորագրման ներկայացված փաստաթղթերի ճիշտ ձևավորումը և պատասխան փաստաթղթերի կազմումը,
 • Ձևակերպել հանձնարարականները և հետևել կազմակերպության անձնակազմին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին,
 • Վարել կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառությունը (էլեկտրոնային և թղթային) և ապահովել սահմանված կարգով փաստաթղթերի գրանցումը, բաշխումն ու արխիվացումը, 
 • Վարել արտահանման բաժնի փաստաթղթաշրջանառությունը, 
 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին, հետևել կազմակերպության էլեկտրոնային և թղթային նամակագրությանը, ընդունել հաղորդագրություններ և վերահասցեագրել նամակագրությունը համապատասխան անձանց
 • Դիմումների ստուգում և դրանց ընթացքին հետևում,
 •  Հրամանների և կարգադրությունների նախագծերի կազմում,
 • Հանդիպումների կազմակերպում, օրակարգը ժամանակին մասնակիցներին տրամադրում,
 • Ժողովների և կամ  հանդիպումների մասնակցություն, արձանագրությունների և հանձնարարությունների կազմում, 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը  ցանկալի  է
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն                                                                                                                                                                                               
 • Խնդիրներ լուծելու հմտություններ
 • Ներկայացուցչական և հաղորդակցման ունակություններ
 • Կազմակերպված, պատասխանատու անձնավորություն
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Համակարգչային ծրարգրերի իմացություն (MS Excel, Word, Outlook ,)