Overview

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ
 • Տնօրենի օգնականի և/կամ ադմինիստրատիվ օգնականի
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային  փորձ
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Գաղտնիություն պահպանելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին և միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու ունակություն
 • Գրավոր և միջանձնային հաղորդակցման գերազանց ունակություն
 • Տարբեր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Սահմանված վերջնաժամկետներում արդյունավետ գործելու ունակություն
 • Microsoft Office ծրագրերի գերազանց իմացություն, 1C8 ծրագրի իմացությունը ցանկալի է
 • Փոփոխությունների հանդեպ ճկունություն և բարդ իրավիճակներ կառավարելու ունակություն
 • Միջանձնային հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ