Overview

Responsibilities:

 • Ուսումնասիրել ապրանքների ձեռքբերման պայմանագրերի կոմերցիոն պայմանները, հետևել դրանց կատարման ընթացքին, 
 • Կազմել համապատասխան հաշվետվություններ, հետևել պարգևատրումների ստացման ժամանակացույցին, 
 • Ապահովել փորձագիտական կենտրոնի ներկայացրած եզրակացության համապատասխան ներդիրների ժամանակին փոխանցումը լոգիստիկ բաժին, ներդիրների փոփոխության վերաբերյալ ակտերի կազմումն ու Առողջապահության Նախարարություն ուղարկումը,
 • Հաշվառել մատակարարների հայտարարած ակցիաները, ավարտից հետո պատրաստել ու տրամադրել հաշվետվություններ, 
 • Պատրաստել մատակարարների ներկայացուցիչների հետ ներդիրների փոփոխության պայմանագրեր և  դրանց հիման վրա վերահսկել կատարվող վճարումները,
 • Վերահսկել պայմանագրերի գործունեության ժամկետները ու տեղեկատվություն տրամադրել գնումների մասնագետներին,
 • Պահանջվող պարբերականությամբ 1С ծրագրից արտահանել և  տրամադրել վաճառքների ու մնացորդների վերաբերյալ տարբեր չափորոշիչներով հաշվետվություններ,
 • Պատրաստել հայերեն մակնշում պահանջող ներմուծված ապրանքների համար հայերեն ստիկերների տեքստերը,
 • Գրանցել և արխիվացնել արտաքին կապերի բաժնի աշխատանքային բոլոր փաստաթղթերը,
 • Կատարել բաժնի ղեկավարի այլ հանձնարարություններ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն երեք տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • Գործնական բանակցություններ վարելու ունակություն,
 • Ընդգծված կազմակերպչական հմտություններ և բարձր պատասխանատվություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն (MS Office),
 • Հայերենի  գերազանց իմացություն,  անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,
 • Թիմային աշխատանքի պատրաստակամություն,
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն:

About Alfa Pharm CJSC

Alfa-Pharm engaged in the import, wholesaling and retailing of medicines in Armenia.