Overview

Կազմակերպությունում առկա է  Գործերի կառավարչի թափուր հաստիք:

Responsibilities:

 • Համակարգել ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական սպասարկումը,
 • Կազմակերպել և համակարգել  գնումների գործընթացը, տենդերները,
 • Համակարգել և ապահովել մշակված մարքեթինգային ստանդարտին մասնաճյուղերի համապատասխանությունը,
 • Հետևել Կազմակերպության կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքներին, համագործակցել ճարտարապետների, դիզայներների, շինարարության պատասխանատուների հետ,
 • Համակարգել պահեստի օպերատիվ հաշվառումը,
 • Համագործակցել Հաշվապահության հետ օպերատիվ և հաշվապահական հաշվառումներն իրականացնելու համար,
 • Համագործակցել Ֆինանսական բաժնի հետ տարեկան բյուջետավորման աշխատանքներն իրականացնելիս,
 • Կազմակերպել աշխատակազմի կողմից զբաղեցված տարածքների կահավորման և տեխնիկական միջոցներով ապահովման և լոգիստիկ աշխատանքները,
 • Վերահսկել աշխատակազմին ամրացված կամ օգտագործման հանձնված գույքի պահպանումը,
 • Մասնակցել տարեկան գույքագրման գործընթացին,
 • Ապահովել գործերի կառավարչության գործունեության ոլորտին առնչվող համապատասխան պայմանագրերի կնքման աշխատանքները,
 • Իրականացնել գնումների գծով անալիտիկ վերլուծություններ,
 • Ներկայացնել անհրաժեշտ կառավարչական հաշվետվությունները Գործադիր տնօրենին,
 • Գործադիր տնօրենի հանձնարարությամբ կատարել պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ։

Required Qualifications:

 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ նմանատիպ գործառույթներում,
 • Ճարտարապետական կրթությունը կամ ճարտարապետների հետ աշխատելու փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Գնումների ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Պլանավորման  ունակություն,
 • Ծրագրային ապահովման (Exel, Word, պահեստի հաշվառման ծրագրեր) ազատ տիրապետում,
 • Հաղորդակցության և միջանձնային շփումների, բանակցությունների վարման, նամակագրության իրականացման գերազանց կարողություններ,
 • Թիմում աշխատելու կարողություն։

About Fast Credit Capital UCO CJSC

"Fast Credit Capital" Universal Credit Organization Closed Joint-Stock Company was registered and licensed in 2011. The credit organization commits to actively expend its geography and to found branches in each regional center and in all big ci