Overview

Responsibilities:

Մարքեթինգային ռազմավարությանը վերաբերող

 • Անմիջական այցելությունների և տարբեր հեռահաղորդակցության միջոցներով կապ հաստատել հնարավոր գործընկերների հետ՝ ներկայացնել կազմակերպության պրոդուկտները և ծառայությունները, բանակցել հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ, (ամսական՝ 20-40 նոր գործընկերների ներգրավում)
 • Երկարաժամկետ գործնական հարաբերություններ ստեղծել և պահպանել համագործակցող և ներգրավվող Գործընկերների հետ (1000+ Գործընկերներ)
 • Հետևել Գործընկերների խանութներում, գրասենյակներում և/կամ վաճառասրահներում Կազմակերպության մարքեթինգային/ գովազդային/տպագրական նյութերի առկայությանը, կիրառմանը և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել նոր տպագրական նյութեր,

Պրոդուկտի ռազմավարությանը վերաբերող

 • Տիրապետել ընդհանուր տեղեկատվությանը Կազմակերպության պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ,
 • Հետևել Գործընկերների տեղեկացվածությանը Կազմակերպության ծառայությունների և պրոդուկտների վերաբերյալ և տեղեկացնել տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին,
 • Համաձայն Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի՝ հետևել Գործընկերների գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի առկայությանը և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում վերացնել դրանք,
 • Աշխատաժամանակի 50-ից 60%-ը նախատեսվում է անցկացնել գրասենյակային պայմաններից դուրս:

Վերլուծական ունակություններին վերաբերող

 • Կազմակերպության թվային հարթակների և գործիքների միջոցով ուսումնասիրել Գործընկերների միջոցով կատարված գործարքները և կատարված գործարքների մասին, կազմել հաշվետվություններ և ներկայացնել ղեկավար(ներ)ին: (ամսական կամ շաբաթական կտրվածքներով),
 • Պատրաստել և ներկայացնել Շուկայի զարգացման բաժնի ղեկավարին և/կամ Օգտատերերի փորձառության կառավարման վարչության ղեկավարին  և/կամ Կազմակերպության տնօրենին ինչպես պարբերական հաշվետվություններ, այնպես էլ հաշվետվություններն ըստ պահանջի,
 • Կատարել  Շուկայի զարգացման բաժնի ղեկավարի և/կամ Օգտատերերի փորձառության կառավարման վարչության ղեկավարի և/կամ Կազմակերպության տնօրենի կողմից հանձնարարված աշխատանքային գործունեությանը վերաբերող այլ առաջադրանքներ,

Required Qualifications:

 • Վաճառքի ոլորտում փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն (ցանկալի է տեղեկատվական և/կամ հեռահաղորդակցության ոլորտներում),
 • Բարձրագույն կրթություն
 • Բանակցություններ սկսելու և վարելու հմտություններ
 • Լայն շերտի մարդկանց հետ շփվելու, երկարաժամկետ գործնական հարաբերություններ կառուցելու հմտություններ
 • Ինտենսիվ ռեժիմով աշխատելու ունակություն և ցանկություն
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների խորացված գիտելիքներ և անգլերեն լեզվի ընդհանուր բառապաշար,

 

About Sef International UCO LLC

The Micro Enterprise Development programme started in 1997 as a part of World Vision's sustainable development approach to create job opportunities for the poor in Armenia. To carry out a full-range of credit activities through urban and rural branches i